Co powinno niepokoić rodziców?

Chciałabym przedstawić różne zachowania dziecka (w pierwszych latach jego życia) mogące świadczyć o możliwych zaburzeniach w rozwoju:

Okres noworodkowy:

 • długo utrzymujący się płacz
 • trudności w ssaniu i połykaniu
 • nadmierna wiotkość lub wzmożone  napięcie mięśniowe

 

Okres niemowlęcy:

 • nieprawidłowe lub opóźnione nabywanie umiejętności ruchowych
 • mała ruchliwość spontaniczna przy nadmiernej wrażliwości na bodźce zewnętrzne
 • duży niepokój dziecka
 • zaburzenia rytmu biologicznego
 • trudności w karmieniu
 • zaburzenia w rozwoju kontaktów społecznych
 • brak zainteresowania zabawkami
 • stereotypowe ruchy rąk u dziecka powyżej 6 m-ca

 

Okres wczesnodziecięcy:

 • brak chwytu pęsetkowego
 • problem lub brak naśladownictwa w zakresie prostych gestów, zachowań dorosłych
 • brak zabaw tematycznych
 • nieumiejętność użytkowania zabawek zgodnie z ich przeznaczeniem
 • nieumiejętność informowania o swoich potrzebach
 • brak reakcji na wołanie
 • długotrwałe stereotypowe „kiwanie się”
 • nie wyciąganie rąk do osób dorosłych
 • kilkusekundowe objawy „zapatrzenia się”
 • nadmiar spokoju lub nieustanny ruch

 

Okres przedszkolny:

 • opóźnienie lub niewłaściwe używanie języka
 • ograniczone umiejętności zabawy
 • uporczywe wykonywanie pewnych czynności
 • przywiązanie do schematu zachowania
 • echolalia
 • ma problemy z koncentracją
 • nie bawi się z innymi dziećmi
 • boi się nowości i zmian

 

Trudności w uczeniu się:

 • podpiera głowę drugą ręką,
 • pokłada się na ławce, zakrywa oko,
 • ręka podczas pisania jest wyciągnięta w przód, a ciało odchylone do tyłu,
 • siedzi na ugiętej nodze podczas pisania,
 • powyżej 8 r. ż. przestawia litery, słowa lub/i liczby,
 • popełnia liczne błędy w trakcie przepisywania,
 • przepisuje tekst z tablicy w wolnym tempie,
 • ma trudności z czytaniem

 

Zachowanie w przedszkolu, szkole, domu:

 • ma chorobę lokomocyjną,
 • nie potrafi wysiedzieć bez ruchu,
 • wyłącza się w trakcie lekcji,
 • nie potrafi zapamiętać prostych instrukcji i poleceń,
 • ma tendencję do ,,rozsiadania się” w ławce: odchyla głowę do tyłu  i wysuwa nogi do przodu,
 • ma obniżoną sprawność fizyczną,
 • trudności z nauczeniem się jazdy na rowerze,
 • trudności w nauce pływania,
 • opóźniony rozwój mowy i zaburzenia artykulacji.

 

Jeżeli u Twojego dziecka występuje jeden lub kilka z tych objawów – skonsultuj się z lekarzem pediatrą, zapraszam również do mojego gabinetu. Pamiętaj, że tylko wczesna interwencja i prawidłowo postawiona diagnoza pozwoli na prawidłowy rozwój Twojego dziecka.