Gdzie szukać pomocy dla dzieci?

Adresy lokalnych poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz ośrodków pomocy dla dzieci:

Centrum Psychologiczno- Pedagogiczne w Szczecinie
ul. Łaziebna 6-7,
70-557 Szczecin
tel.: 091 488 35 12;
fax: 091 488 35 12;

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1 w Szczecinie
ul. Jedności Narodowej 2 ,
70-413 Szczecin
tel.: 091 433 64 22;
fax: 091 433 90 40;

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3 w Szczecinie
ul. Emilii Plater 86 ,
71-635 Szczecin
tel.: 091 422 78 83;
fax: 091 422 78 83

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”

ul. Bohaterów Warszawy 27B
70-340 Szczecin
tel./fax: 091 484 30 72

Razem. Dzienny Ośrodek Terapeutyczno – Edukacyjno – Wychowawczy dla Dzieci z Autyzmem
ul. Krzemienna 42B,
Szczecin – Podjuchy
tel.: 091 461 32 05

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
ul. Rostocka 125
71-771 Szczecin
tel. 091 426 81 97