Monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa jest nowatorską metodą diagnostyczną, opracowaną w Centrum Dziecięcym w Monachium przed 30 laty.

Stosuje się ją do oceny rozwoju dziecka od pierwszego miesiąca życia do trzeciego roku życia.

Opiera się ona na etologicznej metodzie badawczej tzn. obserwacji, analizie i interpretacji zachowania dziecka. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała tę metodę jako modelowy system profilaktyki trzeciorzędowej: „MFDR to nie tylko metoda skierowana do dzieci ze stwierdzonymi deficytami, to również doskonałe narzędzie w profilaktyce zaburzeń rozwojowych – tzw. Profilaktyce Trzeciorzędowej. Profilaktyka Trzeciorzędowa powinna obejmować wszystkie niemowlęta, a przede wszystkim dzieci z grupy ryzyka.”

Drodzy Rodzice! Pamiętajcie, że po upływie 1 roku życia działania profilaktyczne nie dają oczekiwanych efektów, ponieważ po 6 miesiącu życia wszelkie deficyty rozwojowe utrwalają się w funkcji układu nerwowego i odwrócenie zagrożenia dysfunkcjami lub niepełnosprawnością psycho-ruchową staje się niemożliwe.

Dzieci takie wymagają specjalistycznej rehabilitacji polisensorycznej np. wg Funkcjonalnej Terapii Monachijskiej Hellbrugge, Terapii Montessori itp., zwłaszcza przez okres przedszkolny i wczesnoszkolny.

W pierwszym roku życia dziecka MFDR wybrała do analizy 8 najważniejszych funkcji psychomotorycznych dziecka:

 • siadanie,
 • chodzenie,
 • chwytanie,
 • percepcja,
 • mówienie
 • rozumienie mowy (od 10 m-ca )
 • raczkowanie,
 • rozwój społeczny.

 

W drugim i trzecim roku życia dziecka MFDR ocenia 7 funkcji rozwoju:

 • motorykę dużą,
 • motorykę małą,
 • procesy poznawcze,
 • mówienie,
 • rozumienie mowy,
 • umiejętności społeczne,
 • samodzielność.

 

Jak najwcześniejsze wykrycie zaburzeń rozwoju psychoruchowego umożliwia równie wczesne wprowadzenie terapii. Daje ona dziecku jedyną niepowtarzalną szansę na wyrównanie zaburzonego rozwoju.

Zalety badania MFDR:

 • wykrywanie zagrożeń i nieprawidłowości rozwoju ruchowego już od pierwszego miesiąca życia,
 • określanie wieku rozwojowego w zakresie raczkowania, siadania, chwytu, percepcji, mowy czynnej i biernej, nawiązywania kontaktów społecznych,
 • wykrywanie nieprawidłowości rozwoju emocjonalno-społecznym,
 • prognozowanie powodzenia lub ewentualnych trudności w okresie przedszkolnym i szkolny,
 • badanie dojrzałości szkolnej ( dojrzałości grafomotorycznej, poziomu funkcjonowania zmysłów, lateralizacji),
 • każde zadanie jest precyzyjnie dobrane do danego miesiąca życia dziecka,
 • dzieciom urodzonym przedwcześnie (przed 40-tym tygodniem ciąży) odejmuje się okres brakujący do terminu porodu,
 • materiał testowy jest standaryzowany,
 • pozwala na diagnozowanie deficytów oraz rozpoznawanie „mocnych stron” u dzieci m.in. z porażeniem mózgowym, z przepukliną mózgowo-rdzeniową, z zespołami genetycznymi w tym z zespołem Downa, zespołami degeneracyjnymi OUN, epilepsją, autyzmem, trudnościami koncentracji uwagi.