O mnie

mgr Magdalena Marczak-Pilipczuk

pedagog specjalny, diagnosta MFDR, terapeuta,
nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

 

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki
  Dyplom magistra w specjalności Pedagogika Rewalidacyjna.
 • Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki
  Studia podyplomowe. Dyplom w specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna z Przedszkolną.
 • WSH w Szczecinie
  Studia podyplomowe. Dyplom w specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna.
 • Europejski Fundusz Socjalny i Zespół Szkół Specjalnych 102 w Poznaniu
  Kurs kwalifikacyjny pedagogiki Marii Montessori.
 • Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
  Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej.
 • „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – Certyfikat Międzynarodowy. Szkolenie pod kierunkiem dr M. Gehrtke” – Akademia Rehabilitacji Rozwojowej Monachium i Bochum
 • „Wczesna interwencja” – Fundacja „Promyk Słońca” we Wrocławiu
  „Diagnoza i terapia psychologiczno – pedagogiczna” – Studium Prawa Europejskiego w Warszawie

 

Szkolenia:

 • „Trening umiejętności społecznych (TUS) dzieci i młodzieży” – Instytut PROEDUKO Ostrołęka
 • „Neurodydaktyka. Jak wiedza o mózgu może usprawnić proces nauczania i uczenia się” – ZCDN w Szczecinie
 • „Fleksja i składnia nie musi być trudna! Gramatyka w wersji Marii Montessori” – pod kierunkiem dr Małgorzaty Mikszy, Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi.
 • „Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z dysgrafią” – Polskie Towarzystwo Dysleksji Gdynia.
 • „Wspomaganie nauczyciela w pracy z uczniem z niepełnosprawnością w szkole” – ZCDN w Szczecinie
 • „Terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się” – Fundacja „Promyk Słońca” we Wrocławiu
 • „Autyzm nie musi być wyrokiem – współczesne metody diagnozy, terapii i leczenia” – Wyższa Szkoła Edukacji w Poznaniu i Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” w Koszalinie
 • „Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w przedszkolu jako wyzwanie pedagogiczne” – Instytut „ProEduco” Ostrołęka
 • „Agresja i przemoc w szkole” – ZCDN w Szczecinie
 • „Nastolatek z ADHD – stary problem, nowe wyzwania” – Kursokonferencja, wykład oraz szkolenie – dr n. med. A. Kołakowski; specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor-dydaktyk PTTPiB.
 • „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard” opracowany przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INNP Chester. Uprawnienia do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP – Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska w Warszawie
 • „Dziecko z płodowym zespołem alkoholowym – możliwości pomocy na podstawie doświadczeń własnych” – Ogólnopolska konferencja  zorganizowana przez Zachodniopomorską Fundację  Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”
 • „Konferencja metodyczna dla pedagogów specjalnych” – ZCDN w Szczecinie
 • „Seminarium: Czy przedszkola są przygotowane na zmiany związane z potrzebami dzieci urodzonych w XXI wieku?” – Centrum Szkoleniowe Eduskrypt PL w Krakowie.
 • „Zaburzenia zachowania – diagnoza i terapia” – pod kierunkiem prof. zw. dr hab. M.Pąchalskiej. Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne oraz Fundacja „Promyk Sońca” we Wrocławiu
 • „Seminarium dotyczące udzielania dzieciom pomocy pedagogiczno-psychologicznej w świetle nowych rozporządzeń MEN-u” – ZCDN w Szczecinie
 • „Od dzieciństwa do młodości. Montessori a edukacja na poziomie średnim” – XI Kongres Montessori-Europa, Bad Honnef/Niemcy
 • „Praca z dzieckiem z problemem niskiej koncentracji” – ZCDN w Szczecinie
 • „Autyzm: teoria – metody pracy – praktyka” –  Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu
 • „Wybrane metody terapii i rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną” –  Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
 • „Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami rozwoju do 12 r.ż. w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R” – Bydgoszcz
 • „Ukryte treści rysunku dziecka – psychologiczna analiza i interpretacja rysunku dziecka” – Fundacja „Promyk Słońca” we Wrocławiu
 • „Uczę się przez całe życie (LLP) – Osobiste bezpieczeństwo uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Europie” – Międzynarodowa konferencja w Szczecinie
 • „Warsztaty Montessori” – Centrum Uśmiechu Dziecka w Poznaniu
 • „Każde dziecko jest wyjątkowe –Montessori i inkluzja” –
  Międzynarodowa Konferencja w Krakowie
 • „Zabawy sensoryczne” – A JAK we Wrocławiu
 • „Konflikt a rozwój. Zarządzanie konfliktem” – Pomorska Szkoła Psychologii  w Szczecinie
 • „Program zdrowia emocjonalnego Przyjaciele Zippiego” – ZCE w Szczecinie
 • „Wybrane metody terapii i rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną” – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy  w Tanowie
 • „Jak rozumiesz, tak czujesz i pokazujesz – Rozwój i funkcjonowanie dziecka z Zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami SI” – Centrum Psychologiczno- Pedagogiczne w Szczecinie, warsztaty dr I. Gorzkowskiej
 • „Symultaniczno- sekwencyjna metoda nauki czytania jako stymulacja rozwoju  dziecka z zaburzeniami słuchu wg J.Cieszyńskiej” – SOSW w Szczecinie
 • „Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie” –
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Krakowie
 • „Bajka, relaks i wizualizacja jako metody wspierające rozwój dziecka w przedszkolu i w klasach młodszych” – CDiDN Szczecin
 • „Jak przygotować opis i analizę przypadku edukacyjnego/wychowawczego” –  CDiDN Szczecin
 • „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – CDiDN Szczecin
 • „Zabawy elementarne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” – CDiDN Szczecin
 • „Kształtowanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania” –  ZCE Szczecin
 • „Konflikt a rozwój. Zarządzanie konfliktem” – Pomorska Szkoła Psychologii Szczecin
 • „Integracyjne tańce w kręgu. Elementy choreoterapii” – Atelier 77 Szczecin
 • „Warsztaty metodyczne – Taniec i zabawa z instrumentami” – ZCE Szczecin
 • „Wybrane elementy kinezjoloicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” D.Dziamskiej  – Centrum Szkoleniowe Klanza w Lublinie, odział w Szczecinie
 • „Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego” – ZCDN w Szczecinie
 • „Procedura tworzenia programu autorskeigo w oparciu o nowe rozporządzenie MEN” – MAC Edukacja Kielce i Anna Mike – doradca metodyczny
 • „Zabawa bawi, uczy, wychowuje” – W. Żaba -Żabińska i MAC Edukacja Kielce
 • „Dlaczego karanie bywa nieskuteczne, a nagroda nie przynosi oczekiwanych rezultatów?” – prof. E. Gruszczyk -Kolczyńska – ZCED Szczecin
 • „Gry i zabawy językowe dla dzieci 5- i 6-letnich. Praca z dzieckiem zdolnym” –  Wydawnictwo WITEX Warszawa
 • „Zabawa bawi, uczy, wychowuje wg W. Żaba- Żabińskiej” – MAC Edukacja

 

Jestem także autorką wielu artykułów  w ogólnopolskich i wojewódzkich czasopismach pedagogicznych, m.in. Bliżej Przedszkola, Wychowanie w Przedszkolu, Dialogi, Refleksje.