Formy oddziaływań

 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • terapia Montessori
 • indywidualne zajęcia edukacyjne
 • diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R
 • trening samodzielności
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, reedukacja dla dzieci
 • usprawnianie podstawowych technik i umiejętności szkolnych czyli czytania, pisania, liczenia
 • indywidualne porady dla rodziców
 • pomoc w doborze sprzętu, zabawek i organizacji dnia
 • wspomaganie rodziców w procesie edukacyjno- wychowawczym
 • modyfikacja zachowań trudnych
 • ćwiczenia wspomagające rozwój zabawy
 • zajęcia uspołeczniające
 • diagnoza i analiza rysunku dziecięcego
 • praca z dziećmi autystycznymi nad zachowaniami trudnymi
 • tworzenie planów aktywności w pracy z dziećmi autystycznymi
 • diagnoza gotowości szkolnej dziecka 5-letniego
 • diagnoza gotowości szkolnej dziecka 6-letniego
 • stymulacja rozwoju mowy
 • trening koncentracji uwagi
 • badanie kwestionariuszem Gunzburga PAC-1
  zajęcia edukacyjne prowadzone pedagogiką M. Montessori