Metody pracy

 • metoda Marii Montessori
 • programy Aktywności Knillów
 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • metoda Ośrodków Pracy
 • zabawy paluszkowe
 • zabawy elementarne
 • zabawy sensoryczne
 • zabawy: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, origami, mandale
 • uczenie przez naśladownictwo: naśladownictwo ruchowe i statyczne ( zajęcia ruchowe, plastyczne, czynności samoobsługowe), naśladownictwo werbalne (kształcenie oraz nauka mowy), naśladownictwo zachowań i postaw
 • malowanie dziesięcioma palcami (R. F. Show)
 • metoda czytania sylabami wg. J. Cieszyńskiej
 • odimienna nauka czytania wg I. Majchrzak
 • bajka, relaks, wizualizacja
 • metoda małych kroków