Terapia metodą Marii Montessori

„Dziecko nie jest pustym naczyniem,
które napełniliśmy naszą wiedzą
i które zatem nam wszystko zawdzięcza.
Odwrotnie, to dziecko zbudowało człowieka
i nie ma nikogo,
kto nie zostałby stworzony przez dziecko,
którym sam kiedyś był.”
Maria Montessori

O metodzie
Galeria
Bajka o motylu i pomocy